Lễ hội GIN - Nobel 2019

Lễ hội GIN - Nobel 2019

Khung chương trình

 

 

Fanpage sự kiện: https://www.facebook.com/GINNobelFestival/

 

Thể thức cuộc thi video "Hoạt động theo cách của bạn!"Đăng ký cuộc thi video

 

 

Nhà tài trợ

Các khóa học liên quan