Account Information

 Bank Account Information:

VND Bank Account:

      Beneficiary:                 Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Bank account:              0231 0008 02008

Bank name                   TMCP Bảo Việt, Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng, Chi nhánh Sở giao dịch

 

USD Bank Account:

Beneficiary:                 Dinh Tien Hoang Institute of Medicine

Bank account:              0231000830001

Bank name:                  BaoViet Bank Ton Duc Thang, Ha Noi, Viet Nam

Swift code:                   BVBVVNVX


Contact Person:

           Mc.S. Trinh Thu Hang

           Email: hang.trinh@dthim.org.vn, phone number: +84 918 044 383 

Donation

Sponsors

Related Courses